Szkoła czytania KMLU

Szkoła czytania KMLU 

czwartek 30.05.2024
18:05

Szkoła czytania KMLU to projekt, który organizujemy z przekonaniem, że uważne czytanie pozwala dziś lepiej stawiać czoła niełatwym wyzwaniom współczesnego świata, mobilizuje do solidarności i wzajemnej troski, oswaja inność. Wierzymy, że samodzielna lektura nie musi kojarzyć się ze żmudnym szkolnym obowiązkiem, ale może stać się ważnym elementem samorozwoju dla młodych ludzi” – podkreśla Urszula Chwalba, kierownicza Działu Literackiego KBF, który organizuje projekt w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w Pałacu Potockich – nowym kulturalno-literackim centrum w samym sercu Krakowa przy Rynku Głównym 20. W tej wyjątkowej przestrzeni nieszablonowe lekcje czytania dla uczniów i uczennic szkół średnich prowadzą pisarze i pisarki, tłumacze i tłumaczki, dziennikarze i dziennikarki, oraz literaturoznawcy i literaturoznawczynie. Bogaty program współtworzony przez wyselekcjonowane grono prowadzących gwarantuje wielość ujęć prezentowanych tematów oraz wysoki poziom merytoryczny.

Szkoła czytania KMLU to zainicjowany w 2018 roku program edukacyjny KBF – instytucji kultury Miasta Krakowa, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i współgospodarza Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. Jego celem jest promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji i postaw czytelniczych wśród przedstawicieli różnych grup odbiorców (młodzież szkolna, seniorzy), a także stworzenie narzędzi ułatwiających dostęp do kultury i aktywny udział w życiu literackim grupom niedoreprezentowanym (osadzeni, podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, uczniowie szkół specjalnych, mniejszości narodowe). Uczestnicy projektu biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez znakomitych przedstawicieli i przedstawicielki świata literackiego. Cel programu jest zgodny ze strategią Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017–2022.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy: szkolaczytania@kbf.krakow.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Koordynatorami cyklu są Marcin DyrczMaria Świątkowska.

*

Wykładowcy i wykładowczynie Szkoły czytania Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022: