Літературні хвилини Експедиція, або Місячно-полунична хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову) bla Array ( )

Літературні хвилини Експедиція, або Місячно-полунична хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову)

niedziela 11.12.2022
11:45
Literackie Chwile w Pałacu Potockich w j. ukraińskim

Літературні хвилини Експедиція, або Місячно-полунична хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову)

11.12.2022 неділя 11.45 – 13.00

Переклад: Ольга Купріян

Літературні читання проводять: Беата Квечінська і Мачей Домбровскі – творці INSPIRO, організатори сотень літературних читань для дітей, відзначені нагородами аніматори культури, котрі люблять працювати з дітьми, для яких вони змінюють світ. Читання практично не є теоретичними. Вони надихаються силою ініціатив, що йдуть знизу, енергією місцевих громад, і тим фактом, що все є можливим.

***

Literackie Chwile: Wyprawa, czyli księżycowo-truskawkowa chwila w Pałacu Potockich
(warsztaty rodzinne tłumaczone na j. ukraiński)

Niedziela, 11 grudnia, 11.45-13.00

Księżyc co miesiąc się odradza. Najpierw powoli znika (kiedy czyjś tata zabiera kawałek, aby podarować go swojemu dziecku), a potem rośnie znowu, aby rozświetlić nocne niebo. Gdyby księżyc był lodami truskawkowymi, byłyby to podwójnie wspaniałe lody! Po pierwsze: miałyby księżycowo-truskawkowy smak, a po drugie: po zjedzeniu pojawiałyby się ponownie.
Wybierzmy się razem w podróż na księżyc, aby spełnić czyjeś księżycowo-truskawkowe marzenie.

Na warsztatach poznamy książkę „Tato, zdobądź dla mnie księżyc”
Tekst, Ilustracje: Eric Carle
Tłumaczenie: Lena Hadder
Wydawnictwo TATARAK

Warsztaty prowadzone w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.

Tłumaczenie: Olha Kupriyan

Warsztaty poprowadzą Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski – twórcy INSPIRO, organizatorzy setek warsztatów dla dzieci, nagradzani animatorzy kultury, którzy uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

***

Sunday, 11.12.2022, 11:45 a.m. – 13:00 p.m.

Literary Moments: An expedition, or a moon-and-strawberry moment at the Potocki Palace
(family workshop translated into Ukrainian)

Sunday, December 11, 11:45-13:00

The moon is reborn every month. First it slowly disappears (when someone’s dad takes a piece to give to his child), and then it grows again to light up the night sky. If the moon were strawberry ice cream, it would be doubly great! First: it would have a moon-strawberry flavor, and second: it would reappear after eating.
Let’s take a trip to the moon together to make someone’s moon-strawberry dream come true.

At the workshop we will learn about the book „Papa, Please Get The Moon For Me”.
Text, Illustrations: Eric Carle
Translation: Lena Hadder
Publisher TATARAK

Projekt organizowany jest w ramach Wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci z rodzin uchodźczych na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Літературні хвилини Експедиція, або Місячно-полунична хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову)

niedziela 11.12
11:45