Літературні хвилини Підвечірок із гусеницею, або Дуже апетитна хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову) bla Array ( )

Літературні хвилини Підвечірок із гусеницею, або Дуже апетитна хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову)

niedziela 18.12.2022
11:45
Literackie Chwile w Pałacu Potockich w j. ukraińskim

Літературні хвилини Підвечірок із гусеницею, або Дуже апетитна хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову)

18.12. 2022 неділя 11.45 – 13.00

Переклад: Ольга Купріян

Літературні читання проводять: Беата Квечінська і Мачей Домбровскі – творці INSPIRO, організатори сотень літературних читань для дітей, відзначені нагородами аніматори культури, котрі люблять працювати з дітьми, для яких вони змінюють світ. Читання практично не є теоретичними. Вони надихаються силою ініціатив, що йдуть знизу, енергією місцевих громад, і тим фактом, що все є можливим.

***

Literackie Chwile: Podwieczorek z gąsienicą, czyli bardzo apetyczna Chwila w Pałacu Potockich
(warsztaty rodzinne tłumaczone na j. ukraiński)

Niedziela 18.12. 2022, 11.45 – 13.00

Na warsztatach poznamy książkę „Bardzo głodna gąsienica”
Tekst: Eric Carle
Ilustracje: Eric Carle
Tłumaczenie: Monika Perzyna
Wydawnictwo Tatarak

Kiedy pozna się bardzo głodną gąsienicę, warto się zastanowić, czy zaproszenie jej na podwieczorek to faktycznie dobry pomysł. Bardzo głodne gąsienice lubią nie tylko warzywa i lody, ale ich nieposkromiony apetyt może popchnąć je do zjedzenia także mniej spodziewanych rzeczy.
Z drugiej strony, zaspokajanie głodu może być bardzo wciągającym i pożytecznym zajęciem. W czasie jedzenia można na przykład policzyć pochłaniane owoce, poznać nowe smaki, a nawet nauczyć się czegoś ciekawego o gąsienicach i motylach! Zapraszamy na spotkanie z bardzo głodną gąsienicą. Do zobaczenia!

Warsztaty prowadzone w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.

Tłumaczenie: Olha Kupriyan

Warsztaty poprowadzą Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski – twórcy INSPIRO, organizatorzy setek warsztatów dla dzieci, nagradzani animatorzy kultury, którzy uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

***

Sunday, 18.12.2022, 11:45 a.m. – 13:00 p.m.

Literary Moments: an afternoon tea with a caterpillar, or a very appetizing moment at the Potocki Palace
(family workshop translated into Ukrainian)

Sunday 18.12. 2022, 11:45 – 13:00

At the workshop we will learn about the book „The Very Hungry Caterpillar”
Text: Eric Carle
Illustrations: Eric Carle
Translation: Monika Perzyna
Tatarak Publishing

When you meet a very hungry caterpillar, it’s worth considering whether inviting it for afternoon tea is actually a good idea. Very hungry caterpillars like not only vegetables and ice cream, but their irrepressible appetite can push them to eat less expected things as well.
On the other hand, satisfying hunger can be a very engaging and useful activity. While eating, for example, you can count the fruits you consume, learn about new flavors, and even learn something interesting about caterpillars and butterflies! We invite you to meet a very hungry caterpillar. See you there!

Projekt organizowany jest w ramach Wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci z rodzin uchodźczych na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Літературні хвилини Підвечірок із гусеницею, або Дуже апетитна хвилина в Палаці Потоцьких (родинні майстер-класи з перекладом на українську мову)

niedziela 18.12
11:45