Літературні хвилини: Смутки самотності, або час з дефектною математикою в Палаці Потоцьких bla Array ( )

Літературні хвилини: Смутки самотності, або час з дефектною математикою в Палаці Потоцьких

niedziela 25.09.2022
11:15
Literackie Chwile w Pałacu Potockich w j. ukraińskim

Літературні хвилини: Смутки самотності, або час з дефектною математикою в Палаці Потоцьких
(літературні читання з перекладом на українську мову)

25.09.2022 неділя 11.15 – 12.15

Під час літературних читань ознайомимося з книжкою «Казка про старого і собаку»
Текст: Барбро Ліндгрен
Ілюстрації: Ева Ерікссон
Переклад: Катажина Скальська
Видавництво «Закамаркі»

Opowiastka o staruszku i psie

Найкраща математична дія – це ділення, за допомогою якої ми можемо дарувати світові те, що ми маємо. Без ділення ми мали б самотужки їсти шоколад і тоді у нас боліли б животи. Коли ми чимось ділимося, то ми можемо запропонувати комусь красиві та вишукані речі, важливі і таємні думки, дивовижні і кумедні спогади. Ми можемо ділитися теплом, усмішками та серцями. Маленький, сумний старий із «Казки про старого та собаку», жив у світі дефектної математики, де не існувало ділення і кожен дбав лише про себе. На щастя, в цей час в казці з’явився пес, який все виправив і всі скінчилося добре. А яким чином? Про це ми дізнаємося під час найближчих літературних читань.
Літературні читання проводять: Беата Квечінська і Мачей Домбровскі – творці INSPIRO, організатори сотень літературних читань для дітей, відзначені нагородами аніматори культури, котрі люблять працювати з дітьми, для яких вони змінюють світ. Читання практично не є теоретичними. Вони надихаються силою ініціатив, що йдуть знизу, енергією місцевих громад, і тим фактом, що все є можливим.

***

Literackie Chwile: Smutki samotności czyli chwila z wybrakowaną matematyką w Pałacu Potockich
(warsztaty rodzinne tłumaczone na j. ukraiński)

Na warsztatach poznamy książkę Opowiastka o staruszku i psie
Tekst: Barbro Lindgren
Ilustracje: Eva Eriksson
Tłumaczenie: Katarzyna Skalska
Wydawnictwo Zakamarki

Opowiastka o staruszku i psie

Najlepszym działaniem matematycznym jest dzielenie, dzięki któremu możemy obdarowywać świat tym co mamy. Bez dzielenia sami musielibyśmy pożerać czekolady i bolałyby nas brzuchy. Dzięki dzieleniu możemy ofiarować komuś piękne i pyszne rzeczy, ważne i tajemnicze myśli, niesamowite i śmieszne wspomnienia. Możemy podzielić się ciepłem, uśmiechem i sercem. Mały, smutny staruszek z Opowiastki o staruszku i psie, żył w świecie wybrakowanej matematyki, gdzie dzielenie nie istniało i każdy dbał tylko o siebie. Na szczęście w samą porę pojawił się w książce pies, który sprawił, że wszystko dobrze się skończyło. A jak? Tego dowiemy się na najbliższych literackich Chwilach.
Warsztaty poprowadzą Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski – twórcy INSPIRO, organizatorzy setek warsztatów dla dzieci, nagradzani animatorzy kultury, którzy uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

***

Sunday, 25.09.2022, 1:00 p.m. – 2:15 p.m.

Literary Moments: The Sorrows of Loneliness, or a Moment With Imperfect Maths at the Potocki Palace
(Family workshop translated into Ukrainian)

During the workshop we will learn more about The Story of the Little Old Man
Text: Barbro Lindgren
Illustrations: Eva Eriksson
Translation: Katarzyna Skalska
Wydawnictwo Zakamarki

Opowiastka o staruszku i psie

Division is the best thing in mathematics – it allows us to share what we have with the world. Without sharing, we would have to devour the chocolates on our own and our tummies would hurt. Thanks to sharing, you can give others beautiful and delicious things, important and secret thoughts, as well as amazing and funny memories. We can share warmth, smiles and hearts. The sad little old man from The Story of the Little Old Man lived in a world of imperfect maths, where division didn’t exist and everyone cared only about themselves. Fortunately, a dog appeared in the book just in time to make everything end well. How? You will find out during the upcoming Literary Moments.
The workshop will be hosted by Beata Kwiecińska and Maciej Dąbrowski – founders of INSPIRO and organisers of hundreds of workshops for children, award-winning cultural animators who love working with children and keep changing the world for them. They are all about doing things, due to their sheer fascination with the power of grassroots initiatives, the energy of local communities and the fact that anything is possible.

Projekt organizowany jest w ramach Wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci z rodzin uchodźczych na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Літературні хвилини: Смутки самотності, або час з дефектною математикою в Палаці Потоцьких

niedziela 25.09
11:15