Час для пустощів, або Кольорова хвилина в Палаці Потоцьких Сімейні майстер-класи bla Array ( )

Час для пустощів, або Кольорова хвилина в Палаці Потоцьких Сімейні майстер-класи

niedziela 27.11.2022
11:45
Literackie Chwile w Pałacu Potockich w j. ukraińskim

Час для пустощів, або Кольорова хвилина в Палаці Потоцьких
Сімейні майстер-класи

27.11. 2022 неділя 11.45 – 13.00

Хто б не хотів познайомитися з бешкетним Франеком? Навіть якщо невідомо, хто він такий. Це може бути знайомий із дитячого садочка, якому тільки пустощі в голові і який замість взуття надягає на ноги рукавички. Або той, хто загортає часник в обгортки від цукерок чи жартома видає себе за світильник у вітальні. А може, бешкетний Франек – це жартівник Аґа, який задля сміху позичив ім’я Франека? А раптом це – змія, замаскована під удава, чи ворон, що літає над містом у барвистому вбранні? Якщо хочете відкрити для себе цю таємницю, не пропустіть недільної зустрічі. Тільки пам’ятайте – ніяких бешкетів.

На майстер-класі ми прочитаємо книжку «Бешкетний Франек»
Текст: Аґнєшка Фрончек
Ілюстрації: Йоанна Русінек
Видавництво: Harper Collins Polska

Зустріч проводиться польською мовою з перекладом на українську.

Переклад: Ольга Купріян

Літературні читання проводять: Беата Квечінська і Мачей Домбровскі – творці INSPIRO, організатори сотень літературних читань для дітей, відзначені нагородами аніматори культури, котрі люблять працювати з дітьми, для яких вони змінюють світ. Читання практично не є теоретичними. Вони надихаються силою ініціатив, що йдуть знизу, енергією місцевих громад, і тим фактом, що все є можливим.

***

Czas na psoty, czyli kolorowa chwila w Pałacu Potockich
Warsztaty rodzinne tłumaczone na ukraiński

27.11. 2022, niedziela, 11.45 – 13.00

Kto nie chciałby poznać psotnego Franka? Nawet gdyby nie było wiadomo kim on jest. Mógłby on być kolegą z przedszkola, któremu tylko figle w głowie, i który zamiast butów na stopy wkłada rękawiczki. Który pakuje czosnek w papierki po cukierkach, albo dla żartów przebiera się za lampę w salonie. A może psotnym Frankiem jest żartownisia Aga, która w ramach psikusa pożyczyła od Franka imię? A może to wąż ogrodowy, przebrany za boa, albo kruk fruwający nad miastem w kolorowych ciuszkach? Jeżeli chcecie odkryć tę tajemnicę, nie może Was zabraknąć na niedzielnych warsztatach. Pamiętajcie tylko – bez psikusów.

Na warsztatach poznamy książkę Psotny Franek
Tekst: Agnieszka Frączek
Ilustracje: Joanna Rusinek
Wydawnictwo: Harper Collins Polska

Warsztaty prowadzone w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.

Tłumaczenie: Olha Kupriyan

Warsztaty poprowadzą Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski – twórcy INSPIRO, organizatorzy setek warsztatów dla dzieci, nagradzani animatorzy kultury, którzy uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

***

Sunday, 27.11.2022, 11:45 a.m. – 13:00 p.m.

Time for mischief, or a colourful moment at the Potocki Palace
Family workshops translated into Ukrainian

Who wouldn’t want to meet mischievous Frank? Even if you didn’t know who he was. He could be a kindergarten classmate who only plays tricks and who puts gloves on his feet instead of shoes. Who packs garlic in candy wrappers or dresses up as a lamp in the living room for a joke. Or maybe the mischievous Frank is the prankster Aga, who borrowed Frank’s name as a prank? Or is it a garden snake disguised as a boa constrictor, or a raven flying over the city in colourful clothes? If you want to discover this mystery, you must not miss this Sunday’s workshop. Just remember – no pranks.

At the workshop we will learn about the book Psotny Franek
Text: Agnieszka Frączek
Illustrations: Joanna Rusinek
Publisher: Harper Collins Polska

Workshop conducted in Polish translated into Ukrainian.

Translation: Olha Kupriyan

Projekt organizowany jest w ramach Wspierania dostępnej i wysokiej jakości edukacji dla dzieci z rodzin uchodźczych na terenie Miasta Krakowa w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków finansowany ze środków UNICEF i realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Час для пустощів, або Кольорова хвилина в Палаці Потоцьких Сімейні майстер-класи

niedziela 27.11
11:45