Blisko ciała | Close to the Body – wystawa prac z Kolekcji Bunkra Sztuki bla Array ( )

Blisko ciała | Close to the Body – wystawa prac z Kolekcji Bunkra Sztuki

piątek–poniedziałek, 17.03–31.07.2023
18:00

„Blisko ciała”. Wystawa prac z Kolekcji Bunkra Sztuki

Otwarcie: 17 marca 2023

Artyści: Maciej Chorąży, Edward Dwurnik, Katarzyna Górna, Andreas M. Kaufmann, Lidia Krawczyk & Wojciech Kubiak, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Joanna Pawlik, Karol Radziszewski, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Janek Simon, Mikołaj Smoczyński, Alicja ŻebrowskaKuratorka: Agnieszka Mazoń-Żywolewska

Koordynator: Marcin Pańtak

Ciało od zawsze stanowi dla sztuki jeden z podstawowych tematów, źródło inspiracji. Na wystawie „Blisko ciała” w Bunkrze Sztuki prezentujemy ponad 40 dzieł polskich i zagranicznych artystów z naszej kolekcji. Twórcy obrazów, fotografii, filmów, obiektów i instalacji wykorzystują potencjał ciała w różnorodny, często bezkompromisowy sposób, rozszerzając pole interpretacji poza kategorie czysto estetyczne, dotykając spraw trudnych i niewygodnych, ale ważnych społecznie.

Ponieważ w 2023 roku przypada setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, wystawę wzbogacają fragmenty wierszy poetki i eseistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Sztuka i poezja uzupełniają się wzajemnie, prowadząc widza przez kolejne przestrzenie wystawy.W gromadzonej od ponad pół wieku Kolekcji Bunkra Sztuki znajdują się obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, fotografie, instalacje interaktywne, filmy wideo oraz dokumentacje działań efemerycznych. Blisko 450 dzieł polskich i zagranicznych twórców prezentuje różnorodność tendencji artystycznych i tematów. Jednocześnie uniwersalność języka sztuki sprawia, że tworzone na tej bazie opowieści są niezmiennie aktualne i ciekawe.

Dzieła zaprezentowane na wystawie opowiadają o nas samych – zamkniętych w ciele przypisanym przez naturę, ale także o próbach przełamywania kulturowych stereotypów. Ujawniają dane nam bogactwo środków wyrazu, gestów i możliwości snucia niezliczonych historii z życia swojego i innych. Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się w piątek 17 marca o godzinie 18.00.

*** 

„Close to the Body”. Exhibition of works from the Bunkier Sztuki Collection

Opening: 17 March 2023

Artists: Maciej Chorąży, Edward Dwurnik, Katarzyna Górna, Andreas M. Kaufmann, Lidia Krawczyk & Wojciech Kubiak, Marcin Maciejowski, Małgorzata Markiewicz, Joanna Pawlik, Karol Radziszewski, Józef Robakowski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga Sawicka, Janek Simon, Mikołaj Smoczyński, Alicja ŻebrowskaCurator: Agnieszka Mazoń-Żywolewska

Co-ordinator: Marcin Pańtak

The human body has always been one of the primary subjects and inspirations for art. At the “Close to the Body” exhibition at Bunkier Sztuki we are presenting over 40 works by Polish and foreign artists from our collection. The authors of paintings, photographs, films, objects and installations explore the potential of the human body in a way that is varied and often uncompromising. Thus, they extend the scope for interpretation beyond purely aesthetic categories and address issues that, though difficult and inconvenient, are socially important.As the year 2023 is the 100th anniversary of Wisława Szymborska’s birth, the exhibition has been enriched with excerpts from the poems by the poetess and essayist, Nobel Prize laureate in literature. Art and poetry complement each other, leading the viewer through the successive parts of the show.

The Bunkier Sztuki collection, which is over half a century old, comprises paintings, drawings, prints, sculptures, photographs, interactive installations, videos and documentations of ephemeral art. Nearly 450 works by Polish and foreign artists display a variety of art trends and subjects. At the same time, the universal nature of the language of art makes the stories created on this basis permanently up-to-date and interesting.

The works presented at the current exhibition talk about ourselves: closed inside bodies assigned by nature, but also about attempts at breaking cultural stereotypes. They reveal the richness of means of expression, gestures and possibilities of narrating countless stories of the lives of others and our own that has been given to us. On Friday 17th March at 6 p.m. you are invited to the opening of exhibition.

Patron wystawy | Exhibition Patron: Magiczny Kraków https://www.krakow.pl/
Patron medialny | Media Patron: Chillizet https://www.chillizet.pl/
Wsparcie | Support: Restauracja Magnateria https://www.magnateria-restauracja.pl/

Karol Radziszewski, z cyklu „Studium do rannego powstańca” | from the series „Study for a Wounded Insurgent”, 2011, fotografia | photography, 30 × 20 cm, Kolekcja Bunkra Sztuki | Bunkier Sztuki Collection

Blisko ciała | Close to the Body – wystawa prac z Kolekcji Bunkra Sztuki

17.03 - 31.07