Czytaj w klubie! Czytaj miłość! Spotkanie z prof. Włodzimierzem Lengauerem

Czytaj w klubie! Czytaj miłość! Spotkanie z prof. Włodzimierzem Lengauerem

wtorek 23.05.2023
18:00

Druga odsłona nowego cyklu pt. Czytaj w klubie! organizowanego przez Instytut Filologii Klasycznej UJ i Pałac Potockich. Tym razem zapraszamy na spotkanie dyskusyjne z prof. Włodzimierzem Lengauerem wokół jego nowej książki pt. „Eros Greków”. Przedmiotem debaty będzie miłość (eros) oraz Bóg Miłości (Eros) we wszystkich możliwych ich przejawach i formach, w języku, obrazie, kulcie i doświadczeniu. Rozmówcami Gościa będą Grzegorz Jankowicz i Aleksandra Klęczar.
„Czytaj miłość”, żeby jej doświadczać i żeby ją rozumieć.