FANTASTYKA I FUTUROLOGIA Ekonomia przyszłości. Czy czeka nas wyścig po zasoby międzyplanetarne? bla Array ( )

ZMIANA DATY! | FANTASTYKA I FUTUROLOGIA: Ekonomia przyszłości. Czy czeka nas wyścig po zasoby międzyplanetarne?

niedziela 26.06.2022
12:00

Cykl comiesięcznych spotkań „Fantastyka i Futurologia”, organizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej we współpracy z KBF, nieprzypadkowo nawiązuje do słynnych esejów Stanisława Lema, w których krakowski pisarz zastanawia się nad kondycją naszej cywilizacji i kierunkami dalszego jej rozwoju w oparciu o analizę gatunku science fiction. Udamy się bowiem w podróż przez światy nauki i fantastyki, które przenikają się w zaskakująco wielu miejscach, czerpiąc z tych połączeń wzajemną inspirację. Wykłady i dyskusje literaturoznawców, pisarzy oraz ekspertów różnych dziedzin przybliżą słuchaczom problematykę stanowiącą filary fantastyki naukowej, rozpatrując ją zarówno w ujęciu bieżącego stanu wiedzy, jak i naszych wyobrażeń o przyszłości.

 

Program wydarzeń:

 

godz. 12.00–13.00

Wykład: Górnictwo pozaziemskie a prawo międzynarodowe

Prelegent: Kamil Muzyka

Wcześniej czy później nasza cywilizacja zmuszona będzie sięgnąć po bogactwa naturalne, jakie oferuje Układ Słoneczny. Prelekcja przybliży zagadnienia wydobycia surowców z planetoid, Księżyca oraz innych ciał niebieskich w kontekście bieżących oraz przyszłych regulacji prawnych.

 

godz. 13.30–14.30

Wykład: Polityka, ekonomia oraz zasoby w świecie Diuny

Prelegent: Ignacy Trzewiczek

Wysokie Rody, przyprawa i monopol na transport międzygwiezdny. Stworzone przez Franka Herberta uniwersum oparte zostało na kluczowych zależnościach łączących wpływy polityczne z popytem na konkretne towary i usługi oraz kontrolą ich podaży. Podczas prelekcji poddane zostaną analizie najważniejsze cechy galaktycznej ekonomii świata Diuny.

 

godz. 15.00–16.30

Debata: Potrzeby gospodarcze przyszłości. Jakie surowce będą nam niezbędne oraz w jaki sposób je pozyskamy?

Prelegenci: Kamil Muzyka, Ignacy Trzewiczek

Przyrost populacji oraz rozwój technologiczny sprawiają, że w nadchodzących dekadach ludzkość będzie potrzebować coraz więcej zasobów. Sięgniemy wóczas zapewne do tych miejsc, które dotychczas nie były eksploatowane, jak złoża antarktyczne i oceaniczne, lub które znajdują się poza naszą planetą. Dyskusja przybliży temat przyszłego rozwoju ekonomicznego opartego na pozyskiwaniu surowców z nowych źródeł.

 

Wstęp wolny.

ZMIANA DATY! | FANTASTYKA I FUTUROLOGIA: Ekonomia przyszłości. Czy czeka nas wyścig po zasoby międzyplanetarne?

niedziela 26.06
12:00