FANTASTYKA I FUTUROLOGIA

FANTASTYKA I FUTUROLOGIA

sobota 23.04.2022
12:00
Sala Zielona
debata dyskusja fantastyka futurologia spotkanie

sobota, 23 kwietnia 2022, godz. 12.0016.00

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Fantastyka i Futurologia. Odbywające się w jego ramach wykłady poświęcone będą temu, co czeka naukę w tym stuleciu według niej samej oraz według spekulatywnych prognoz pisarzy. Zakładamy bowiem, że przyszłość czai się gdzieś pomiędzy tym, co wyobrażone, a tym, co zbadane. Siłą rzeczy będziemy rozmawiać też o przyszłości tej najbliższej, bo codzienność się tego od nas domaga, kreśląc już kształty świata, który nadejdzie być może jeszcze za naszego życia.

Spotkanie otworzy wykład dr hab. prof. Leszka Sokołowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wyzwania dla nauki XXI wieku. Poruszone zostaną takie kwestie, jak poszukiwanie teorii Wielkiej Unifikacji, badanie fal grawitacyjnych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czym są ciemna energia i ciemna materia. Zastanowimy się też, czy współczesna nauka jest już w stanie uporać się z tymi zagadnieniami, jak również jakie są perspektywy najbliższych odkryć na tych obszarach.

Po wystąpieniu będzie miała miejsce prelekcja Nowe wynalazki w science fiction pisarza i publicysty Wojciecha Guni, laureata nagród literackich imienia Stefana Grabińskiego, Jerzego Żuławskiego i Macieja Parowskiego. Jeden z najbardziej oryginalnych polskich autorów, który swoją odmiennością oraz nihilistycznymi skłonnościami uwiódł czytelników w naszym kraju i za granicą, opowie o wizjach nowych wynalazków w fantastyce naukowej.

Na koniec nasi specjaliści podejmą dyskusję dotycząca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a fantastyką Granica Nauki. Kraniec Wyobraźni, w trakcie której zastanowią się między innymi nad rolą wyobraźni w inspirowaniu postępu. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Biliński, założyciel krakowskiego Wydawnictwa IX, gość licznych festiwali poświęconych literaturze i fantastyce.

Cykl comiesięcznych spotkań „Fantastyka i Futurologia”, organizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym i Krakowem Miastem Literatury UNESCO, nieprzypadkowo nawiązuje do słynnych esejów Stanisława Lema, w których krakowski pisarz zastanawia się nad kondycją naszej cywilizacji i kierunkami dalszego jej rozwoju w oparciu o analizę gatunku science fiction. Udamy się bowiem w podróż przez światy nauki i fantastyki, które przenikają się w zaskakująco wielu miejscach, czerpiąc z tych połączeń wzajemną inspirację. Wykłady i dyskusje literaturoznawców, pisarzy oraz ekspertów różnych dziedzin przybliżą słuchaczom problematykę stanowiącą filary fantastyki naukowej, rozpatrując ją zarówno w ujęciu bieżącego stanu wiedzy jak i naszych wyobrażeń o przyszłości.

Po panelu dyskusyjnym przewidziany jest czas na zadawanie pytań oraz rozmowy z udziałem uczestników audytorium.

Współorganizatorem cyklu jest Polska Fundacja Fantastyki Naukowej.

 

Harmonogram:

  • 12:00 – 13:00 | Wyzwania dla nauki w XXI stuleciu | dr hab. prof. UJ Leszek Sokołowski
    Poszukiwanie teorii Wielkiej Unifikacji, badanie fal grawitacyjnych oraz próba zrozumienia czym są ciemna energia i ciemna materia – oto najważniejsze z zagadnień, które wciąż stoją przed współczesną fizyką. Podczas prelekcji podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, czy współczesna nauka jest w stanie się z nimi uporać, a także jakie są perspektywy  najbliższych odkryć na tych obszarach.

 

  • 13:30 – 14:30 | Nowe wynalazki w science fiction | Wojciech Gunia
    Napęd Warp, Ansibl, pola siłowe i transfer świadomości. W fantastyce naukowej występuje mnogość niezwykłych wynalazków, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na kształt spłeczeństwa, a nawet cywilizacji. Które z nich najprawdopodobniej na zawsze pozostaną fikcją, a które mają szansę na realizację?

 

  • 15:00 – 16:00 | Granica Nauki. Kraniec Wyobraźni. | dr hab. prof. UJ Leszek Sokołowski, Wojciech Gunia, Krzysztof Biliński 
    John Hogan w swojej książce „Koniec Nauki” przekonywał, że najbardziej fascynujące dokonania naukowe są już za nami. Podobne przekonanie podzielano w XIX stuleciu, zanim reowlucji w rozumieniu wszechświata dokonały Teoria Względności oraz Mechanika Kwantowa, otwierając zupełnie nowe rozdziały nauki. A jak jest dzisiaj? Co jeszcze pozostało do odkrycia i czy fantastyka naukowa może dać nam na ten temat jakieś wskazówki?

 

Wstęp na wydarzenie jest wolny – nie obowiązują wejściówki.

 

FANTASTYKA I FUTUROLOGIA

sobota 23.04
12:00
Sala Zielona