Inne przyszłości. Dyskusja z udziałem Kseni Olkusz, Magdaleny Świerczek-Gryboś i Michała R. Wiśniewskiego

Inne przyszłości. Dyskusja z udziałem Kseni Olkusz, Magdaleny Świerczek-Gryboś i Michała R. Wiśniewskiego

środa 20.10.2021
15:00
Sala Zielona
Conrad dyskusja KMLU literatura spotka

Dyskusja z udziałem Kseni Olkusz, Magdaleny Świerczek-Gryboś i Michała R. Wiśniewskiego

Prowadzenie: Michał Sowiński

Przyszłość jest złudzeniem. I nie chodzi tu bynajmniej o nihilistyczną deklarację nadciągającego końca czasów, a raczej stwierdzenie faktu oczywistego – tworząc kolejne opowieści, bez których nie potrafilibyśmy zrozumieć świata ani siebie samych, zawsze opisujemy to, co istnieje tu i teraz. Literatura jako szczególny rodzaj narracji o rzeczywistości to wypadkowa aktualnych w danym momencie lęków i nadziei. Paradoksalnie widać to najlepiej w powieściach z gatunku fantasy i science fiction, gdy autorzy i autorki zabierają nas w miejsca i czasy bardzo odległe od naszego codziennego doświadczenia. Przyszłości opisać się nie da, można jednak diagnozować wektory ruchu teraźniejszości. Dlatego to właśnie ta literatura, wyzwolona z konwencji prostej mimetyczności, odgrywa rolę szczególną w dyskusji o naturze przyszłości. Bez niej nie mieliśmy gdzie ćwiczyć naszej wyobraźni.

Inne przyszłości. Dyskusja z udziałem Kseni Olkusz, Magdaleny Świerczek-Gryboś i Michała R. Wiśniewskiego

środa 20.10
15:00
Sala Zielona