Kosmiczne flażolety czyli Chwila pod gwiazdą polarną w Pałacu Potockich / Космічні кларнети, або Хвилина під Полярною Зіркою в Палаці Потоцьки bla Array ( )

Kosmiczne flażolety czyli Chwila pod gwiazdą polarną w Pałacu Potockich / Космічні кларнети, або Хвилина під Полярною Зіркою в Палаці Потоцьки

niedziela 29.01.2023
11:45
Literackie Chwile w Pałacu Potockich w j. ukraińskim

Космічні кларнети, або Хвилина під Полярною Зіркою в Палаці Потоцьки

29.01. 2023 неділя 11.45 – 13.00

Зустріч проводиться польською мовою з перекладом на українську.

Переклад: Ольга Купріян

Літературні читання проводять: Беата Квечінська і Мачей Домбровскі – творці INSPIRO, організатори сотень літературних читань для дітей, відзначені нагородами аніматори культури, котрі люблять працювати з дітьми, для яких вони змінюють світ. Читання практично не є теоретичними. Вони надихаються силою ініціатив, що йдуть знизу, енергією місцевих громад, і тим фактом, що все є можливим.

Kosmiczne flażolety czyli Chwila pod gwiazdą polarną w Pałacu Potockich

29.01 niedziela, 11.45 – 13.00

Warsztaty prowadzone w języku polskim tłumaczone na język ukraiński.

Tłumaczenie: Olha Kupriyan

Warsztaty poprowadzą Beata Kwiecińska i Maciej Dąbrowski – twórcy INSPIRO, organizatorzy setek warsztatów dla dzieci, nagradzani animatorzy kultury, którzy uwielbiają pracę z dziećmi, dla których zmieniają Świat. Są praktycznie nieteoretyczni. Fascynuje ich siła oddolnych inicjatyw, energia lokalnych społeczności i fakt, że wszystko jest możliwe.

Kosmiczne flażolety czyli Chwila pod gwiazdą polarną w Pałacu Potockich / Космічні кларнети, або Хвилина під Полярною Зіркою в Палаці Потоцьки

niedziela 29.01
11:45