Muzeum Zabawek w Pałacu Potockich. Warsztaty dla dzieci w języku ukraińskim* Музею Іграшок в Кракові в палаці Потоцьких bla Array ( )

Muzeum Zabawek w Pałacu Potockich. Warsztaty dla dzieci w języku ukraińskim* Музею Іграшок в Кракові в палаці Потоцьких

środa 11.05.2022
11:30

Muzeum Zabawek w Krakowie wspólnie z KBF – operatorem programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – zaprasza małych czytelników z Ukrainy na cykl warsztatów Trudne pytania. Będą to spotkania wokół historycznej zabawki z kolekcji muzeum, podczas których – w formule kreatywnych warsztatów – poruszymy ważne współcześnie tematy.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać i tworzyć. Celem jest wydobycie nowych znaczeń dla obiektów z kolekcji muzeum – odczytanie ich w konkretnym miejscu i czasie przez osoby z konkretnym bagażem doświadczeń. W czasie warsztatów zobaczymy, w jaki sposób kontekst wpływa na zmianę znaczenia lub jego różne odczytania.

Obiekty zostały dobrane w sposób pozwalający na poruszenie różnych tematów związanych z rodziną, państwowością i obywatelskością. Zaprezentowane zostaną rzeczy z natury dobre, które w określonych okolicznościach mogą także mieć złe konotacje.

 

11 maja (środa) Układanka – podnosi następujące kwestie: ład, układanie i porządkowanie według zasad – np. ubrań w szafie, życia, składanie rozsypanych części, szukanie rozwiązania, brakujący element

Cykl składa się z pięciu spotkań. Na zakończenie odbędzie się pokaz pięciu zabawek – bohaterek warsztatów – wraz z pojęciami (słowami kluczami), które wyłonią się w czasie spotkań. Tematy minionych warsztatów:

13 kwietnia (środa) Pociąg – podnosi następujące kwestie: pożegnanie, podróż (w nieznane), nadzieja na powrót, nadzieja, że gdzieś będzie lepiej

15 kwietnia (piątek) Okno – podnosi następujące kwestie: perspektywa bliska i daleka, bezpieczeństwo (tam, skąd patrzymy) i niepewność (na zewnątrz), ładny widok, niepokój

20 kwietnia (środa) Niebo – podnosi następujące kwestie: ciekawość, wolność, szeroka perspektywa

22 kwietnia (piątek) Stół – podnosi następujące kwestie: dom, rodzina, bezpieczeństwo, wsparcie, puste miejsce

Do udziału w warsztacie zapraszamy młodych czytelników z Ukrainy, których wojna zmusiła do ucieczki – dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej (potrzebna będzie umiejętność pisania i czytania). Udział w warsztach jest bezpłatny, obowiązują zapisy przez formularz rezerwacyjny (na każde warszty obowiązują oddzielne zapisy). Warsztaty będą prowadzone w języku ukraińskim. W czasie warsztatów rodziców lub opiekunów zapraszamy na herbatę do sali obok.

 

https://muzeumzabawekrakow.pl/projekt/warsztaty-dla-ukrainy/

Prowadzenie: studenci edukacji artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz dr Monika Nęcka

Monika Nęcka jest metodyczką sztuki. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Katedrze Edukacji Artystycznej. Prowadzi wykłady i warsztaty twórcze w kraju i za granicą. Autorka programu historii sztuki dla edukacji wczesnoszkolnej oraz zestawu ćwiczeń dla dzieci w zakresie identyfikacji kulturowej. Członkini Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA oraz Forum-Kraków. Stale współpracuje z Bunkrem Sztuki, Międzynarodowym Centrum Kultury, Muzeum Narodowym, Małopolskim Instytutem Kultury, Stowarzyszeniem Gaudium et Spes oraz Fundacją Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

 

Серія воркшопів «Складні питання».

Музей Іграшок у Кракові разом із Краківським фестивальним офісом (KBF): оператором програми «Краків Місто Літератури ЮНЕСКО» запрошує юних читачів з України на творчі воркшопи «Cкладні Питання». Наші зустрічі відбуватимуться в контексті історичних іграшок з музейної колекції, а творчі майстер-класи стануть приводом для обговорення важливих сучасних тем.

Під час майстер-класів ми будемо спілкуватись та займатися творчістю. Метою занять є  виявлення нових значень для музейних експонатів – вони будуть прочитані у певному місці та в певний час людьми із конкретним багажем досвіду. Завдяки воркшопам ми побачимо, як контекст впливає на зміну значення чи різні його інтерпретації.

Об’єкти підібрано таким чином, щоб охопити різні теми, пов’язані з сім’єю, державністю та громадянством. Представлені будуть концепції з натури добрі, які за певних обставин можуть мати погані конотації.

 

Теми воркшопів:

13 квітня (середа) Потяг – ставить такі питання як: прощання, подорож (в невідоме), надія на повернення, надія, що десь буде краще

15 квітня (п’ятниця) Вікно – піднімає такі питання як: ближня і далека перспектива, безпека (звідки ми дивимося) і невизначеність (зовні), гарний вигляд, тривога

20 квітня (середа) Небо – піднімає такі питання як: цікавість, свобода, широка перспектива

22 квітня (п’ятниця) Стіл – піднімає такі питання як: дім, сім’я, безпека, підтримка, пусте місце

 

11 травня (середа) Головоломка – піднімає такі питання як: порядок, устрій, укладання та порядкування за правилами – наприклад, одягу у гардеробі, життя, збирання розкиданих деталей, пошук рішення, відсутній елемент.

Серія майстер-класів складається з п’яти зустрічей. Наприкінці відбудеться показ п’яти іграшок – дійових осіб воркшопів – разом з концепціями (ключовими словами), які будуть введені під час зустрічей.

До участі у воркшопі запрошуємо юних читачів з України, яких війна змусила до втечі– дітей та підлітків молодшого шкільного віку (потрібні навички письма та читання). Участь у майстер-класі безкоштовна. Необхідна реєстрація через форму бронювання на kbf:bilety (окрема реєстрація на кожний воркшоп). Воркшопи проводитимуться українською мовою. Під час семінарів батьків та опікунів запрошуємр на чай у сусідньому приміщенні.

 

Ведучі майстер-класів:

Д-р Моніка Ненцька – спеціаліст у галузі художньої методики, викладач кафедри творчої освіти Акладемії образотворчих мистецтв у Кракові. Проводить лекції та творчі майстер-класи у Польщі та за кордоном. Автор мистецтвознавчої програми для дошкільного виховання та комплексу вправ для дітей у сфері культурної ідентитфікації. Член Польського комітету Міжнародної асоціації освіти Art InSEA та Forum-Kraków. Постійно співпрацює з Міжнародним центром культури у Кракові, Галереею Bunkier Sztuki, Національним музеєм, Малопольським інститутом культури, асоціацією Gaudium et spes та Фондом освіти дітей та молоді з поєднаною інвалідністю «Школа без бар’єрів».

 

Студенти кафедри художньої освіти Академії образотворчих мистецтв у Кракові

Muzeum Zabawek w Pałacu Potockich. Warsztaty dla dzieci w języku ukraińskim* Музею Іграшок в Кракові в палаці Потоцьких

środa 11.05
11:30