Na jaką pomoc mogą liczyć osoby doświadczające przemocy w rodzinie? bla Array ( )

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby doświadczające przemocy w rodzinie?

piątek 09.12.2022
18:00

ABC Niebieskiej Karty

Co roku w Polsce kilkadziesiąt tysięcy kobiet pada ofiarami przemocy domowej. Zgłoszenie to ostatni etap w długim łańcuchu przemocy. Wiedza na temat procedur zgłaszania ułatwi szybką reakcję ofiarom oraz świadkom przemocy.

Zapraszamy na spotkanie na temat procedury Niebieskiej Karty z kierownik filii krakowskiego MOPSu, Izabelą Rusek. Wydarzenie dedykowane jest potrzebom kobiet doświadczających przemocy oraz ich najbliższym. Podczas spotkania odpowiemy na pytania: jak rozpoznać przemoc, jak zgłosić przemoc w rodzinie, jakie są dalsze etapy po zgłoszeniu, na jaką pomoc instytucjonalną można liczyć.

Na wydarzenie zapraszamy przedstawicielki organizacji pozarządowych, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, ofiary przemocy oraz ich rodziny, a także wszystkich zainteresowanych.

Wydarzenie wpisuje się w międzynarodową kampanię 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Rozmowę poprowadzi Aldona Radomska-Paluchowska, prezeska małopolskiego oddziału Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby doświadczające przemocy w rodzinie?

piątek 09.12
18:00