Wszystkie słowa na P: PERTURBACJE. Eksperyment jako przekład. Spotkanie z Kacprem Bartczakiem, Katarzyną Bazarnik i Miłoszem Biedrzyckim

Wszystkie słowa na P: PERTURBACJE. Eksperyment jako przekład. Spotkanie z Kacprem Bartczakiem, Katarzyną Bazarnik i Miłoszem Biedrzyckim

wtorek 25.01.2022
18:00
Sala Zielona
KMLU literatura poezja spotkanie

Prowadzenie: Jakub Kornhauser

Na ile działalność poetów awangardowych była zaprogramowana, by łamać języki i granice przyzwyczajeń? Czy międzynarodówki awangardowe uniwersalizujące język przekazu celowo ograniczały konieczność dokonywania transferu? Na ile wpływ na to miała materialność poezji eksperymentalnej?

W ramach cyklu Wszystkie Słowa na P pragniemy wziąć pod lupę poezję jako laboratorium nowych form, pole walki różnych poetyk. Jako przestrzeń, w której ścierają się wizje rzeczywistości, ale i środki ekspresji. Poezja zgodnie z greckim źródłosłowem (gr. ποίησις, poíesis) to przecież działanie, czynienie czegoś z niczego, powoływanie do życia kanałów komunikacji, o których nie śniło się tym, co wolą bezpieczną przystań od wzburzonych toni. Interesują nas przedsięwzięcia inter- i transmedialne, awangardowe i postawangardowe, na wszelkie sposoby eksperymentalne i niejednoznaczne. W skrócie: takie, które pędzą w nieznane. Tylko taka poezja nie zna końca.

Kacper Bartczak – poeta, tłumacz poezji, krytyk literacki, amerykanista. Autor monografii poświęconej Johnowi Ashbery’emu oraz zbioru esejów Świat nie scalony (2009), za który otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie”. Wydał kilka tomów poezji, w tym Przenicacy (2013), Wiersze organiczne (2015, nominacje do Silesiusa i Nagrody Literackiej Gdynia), Pokarm suweren (2017) i Naworadiowa (2019). We współpracy z Andrzejem Sosnowskim przełożył wybór wierszy Petera Gizziego Imitacja życia i inne wiersze (2013). W 2018 roku ukazał się tom wierszy Rae Armantrout Ciemna materia w jego przekładzie. Stypendysta Fundacji Fulbrighta (dwukrotny) i Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Pracuje na Uniwersytecie Łódzkim.

Katarzyna Bazarnik – adiunktka w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, absolwentka IFA UJ, od 1995 roku związana z Instytutem jako wykładowczyni. Rozprawę habilitacyjną poświęciła liberaturze, multimodalnemu gatunkowi literackiemu, w którym tekst i jego materialny kształt są ze sobą ściśle powiązane. W IFA prowadzi zajęcia z metodologii badań literackich, historii literatury brytyjskiej, literatury multimodalnej oraz przekładoznawstwa. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na twórczości Jamesa Joyce’a, ikoniczności w literaturze, literaturze awangardowej i eksperymentalnej oraz liberaturze. Wraz z Zenonem Fajferem w wydawnictwie Korporacja Ha!art prowadzi serię Liberatura, w której ukazało się dotychczas ponad dwadzieścia pozycji, współautorka dwóch książek liberackich Oka-leczenie (Kraków, 2000, 2009) i (O)patrzenie (Kraków, 2003), tłumaczka. Brała udział w festiwalach literackich, reprezentowała polską kulturę podczas festiwalu Day of Welcomes, oficjalnych obchodów rozszerzenia Unii Europejskiej w Letterkenny w Irlandii (2004), i na Europejskim Kongresie Kultury (Wrocław 2011); współorganizuje festiwal literatury awangardowej i nowych mediów Ha!wangarda.

Miłosz Biedrzycki – poeta, tłumacz, należący do pokolenia „bruLionu”. Autor zbiorów poetyckich wydanych w Polsce, Słowenii i USA. Tłumaczył wiersze swojego wuja, słoweńskiego poety Tomaža Šalamuna. Publikował między innymi w „bruLionie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Czasie Kultury”, „Nowym Nurcie”, „Boston Review”. Laureat wielu konkursów literackich (między innymi III Konkursu na Brulion Poetycki w 1993 roku). W 2008 roku nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za tom Sofostrofa i inne wiersze.

Jakub Kornhauserpoeta, eseista, tłumacz, redaktor, krytyk literacki i literaturoznawca, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Romańskiej UJ oraz w Ośrodku Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki UJ, którego jest współzałożycielem. Współpracuje z Centrum Badań Przekładoznawczych UJ i Instytutem Filologii Polskiej UAM (Creative Writing Lab). Zajmuje się między innymi teorią i historią XX-wiecznych ruchów awangardowych, literaturą eksperymentalną, poezją współczesną, kulturą Europy Środkowej i krajów romańskich. Członek zarządu Krakowskiej Fundacji Literatury. Stały współpracownik m.in. miesięcznika „Znak” i „Magazynu Wizje”. Stały współpracownik Festiwalu Conrada, Festiwalu Miłosza, festiwali Silesius, Góry Literatury i innych.

Spotkanie będzie transmitowane na profilach FB Pałacu Potockich i KMLU.

Wszystkie słowa na P: PERTURBACJE. Eksperyment jako przekład. Spotkanie z Kacprem Bartczakiem, Katarzyną Bazarnik i Miłoszem Biedrzyckim

wtorek 25.01
18:00
Sala Zielona