WSZYSTKIE SŁOWA NA P. POETKI z udziałem Anety Kamińskiej, Jolanty Prochowicz i Patrycji Sikory

WSZYSTKIE SŁOWA NA P. POETKI z udziałem Anety Kamińskiej, Jolanty Prochowicz i Patrycji Sikory

wtorek 19.04.2022
18:00
Sala Zielona
KMLU poezja spotkanie

Prowadzenie: Jan Burnatowski

Tegoroczna odsłona spotkań z cyklu „Wszystkie słowa na P” zasadza się na potrzebie przyjrzenia się temu, w jaki sposób poezja może wchodzić w interakcje z tematami rozpalającymi naszą — szczególnie w ostatnich latach — wyobraźnię. Kuratorką spotkań została w tym roku poetka i naukowczyni Małgorzata Lebda, która w swoich działaniach literackich i edukacyjnych stara się badać możliwości języka poetyckiego w konfrontacji z kryzysami, jakich przyszło nam doświadczać. Gośćmi spotkań będą poetki i poeci, którzy w swojej twórczości są czuli na zmiany zachodzące w naszej rzeczywistości.

Wydaje się, że w obliczu kryzysów (klimatycznego, uchodźczego, komunikacyjnego) potrzebne jest działanie kolektywne, przebijanie baniek, łączenie idei, a poprzez to wzajemne inspirowanie się. Platformą do inicjowania tych gestów mają stać się tegoroczne spotkania, w których każdorazowo punktem wyjścia do dyskusji będzie tekst poetycki.

Poetki – to słowo przewodnie drugiego spotkania tegorocznego cyklu „Wszystkie Słowa na P.” Punktem wyjścia do rozmowy o poetkach i ich artystycznych gestach w czasach kryzysu, będzie opublikowana w 2022 roku antologia Poetki na czas zarazy pod redakcją Jolanty Prochowicz i Bartosza Wójcika (WBPiCAK, Poznań 2021). Inicjatorzy antologii pisali we wstępie: „Poetki na czas zarazysą odpowiedzią na specyficzny rodzaj lęku – lęku z brzucha, który jest reakcją na nagłe tąpnięcie oswojonego, przedpandemicznego świata”. Czas nie oszczędza nam wydarzeń granicznych: pandemia, wojna za wschodnią granicą, raporty IPCC, niepokoje osobiste. Lęk zagościł wśród nas na dobre. Interesujące wydaje się spojrzenie na to, w jaki sposób poetki radzą sobie z trudną rzeczywistością, w jaki sposób piszą, jakie postawy przyjmują, w jaki sposób rozkładają akcenty w swojej twórczości. Spotkanie to nie ma na celu wartościować czy badać tego, czy poezja pisana prze kobiety stoi w opozycji do tego co piszą poeci. To zdaje się już przerobiona przez lata dyskusja. Celem spotkania jest zmapowanie pewnego wycinku pola poetyckiego, wydestylowanie pewnych praktyk i zjawisk z jego szerokiego terytorium. Udział poetyki i tłumaczki Anety Kamińskiej dodatkowo otworzy nam przestrzeń do spojrzenia na literaturę ukraińską (w kontekście praktyk artystycznych poetek ukraińskich). Gościniami spotkania będą: Jolanta Prochowicz, Patrycja Sikora i Aneta Kamińska. Spotkanie poprowadzi Jan Burnatowski.

Organizatorem wydarzeń z cyklu „Wszystkie słowa na P” jest KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i współgospodarz Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20. Spotkania z poetami i poetkami odbywają się co miesiąc.

WSZYSTKIE SŁOWA NA P. POETKI z udziałem Anety Kamińskiej, Jolanty Prochowicz i Patrycji Sikory

wtorek 19.04
18:00
Sala Zielona