W(y)kluczenia: Wszystkie się zmieścimy. Rozmowa o inkluzywnej polszczyźnie (on-line)

W(y)kluczenia: Wszystkie się zmieścimy. Rozmowa o inkluzywnej polszczyźnie (on line)

piątek 17.12.2021
18:00
Sala Zielona
antydeskryminacyjne debata KMLU spotkanie

✦✦✦ W(y)kluczenia: Wszystkie się zmieścimy. Rozmowa o inkluzywnej polszczyźnie

z udziałem Pawła Cywińskiego, Sybila Grzybowskiego i Kamila Kopacewicza
Prowadzenie: Ola Migalska

Polszczyzna niebinarna, neutratywy, feminatywy, język wolny od uprzedzeń, słownik empatyczny… Po co i jak działa język inkluzywny, jak się nim posługiwać, jak się go nie bać?

W ramach ostatniego w tym roku spotkania w cyklu W(y)kluczenia, którego kuratorką jest reporterka i aktywistka Aleksandra Lipczak, zapraszamy na rozmowę o sprawie fundamentalnej, czyli zmieniającym się dynamicznie języku. Przyjrzymy się idei i praktyce polszczyzny, w której mieścimy się wszystkie i wszyscy.

Ze względu na wyjątkową sytuację, w której się znajdujemy, zastanowimy się też, jakie pułapki zastawia na nas język, kiedy mówimy o uchodźcach/migrantach i jak je omijać.

Rozmowę poprowadzi Ola Migalska, socjolożka i trenerka edukacji równościowej.

Paweł Cywiński – doktor nauk społecznych, wykładowca na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca portalu uchodźcy.info i inicjatywy Chlebem i Solą, która zajmuje się bezpośrednią pomocą uchodźcom, twórca projektu post-turysta.pl. Partner w agencji Pacyfika.

Sybil Grzybowski(e) – aktywista queerowy i feministyczny, anarchista, wrocławski rewolucjonista, student filologii klasycznej. Osoba płynnopłciowa, niebinarna i praktykujący poliamoryk. Zajmuje się językiem inkluzywnym i niebinarną polszczyzną, a w razie potrzeby obroni skłot lub zrobi okupację urzędu. Działa w Radzie Języka Neutralnego tworzącej stronę zaimki.pl oraz w Inicjatywie 8 Marca, która organizuje m.in. wrocławską Manifę. Prowadzi dom tymczasowy dla kotów.

Kamil Kopacewicz – lingwista, analityk dyskursu, doktorant Szkoły Doktorskiej UW. Tworzy grafiki dla Słownika Empatycznego Języka Polskiego i uważnie przygląda się rozwojowi języka w polskiej przestrzeni publicznej. Prowadzi również podcast Artykuły naukowe czytane i rozwija myśl polofuturystyczną w różnych projektach multimodalnych. Laureat drugiego miejsca w konkursie Futuwawa 2021. W ramach projektu Słownik Empatyczny Języka Polskiego pomaga promować inkluzywny język i uwrażliwiać na szkodliwe strategie retoryczne panujące w mediach.

Ola Migalska – badaczka-socjolożka, edukatorka antydyskryminacyjna, trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet Wendo, animatorka kultury. Obecnie specjalistka ds. bezpieczeństwa i równego traktowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także koordynatorka projektu „Plaże dla Wszystkich”, którego celem jest zmienianie polskich plaż tak, by było przyjazne, wygodne i dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Na przestrzeni lat związana z szeregiem organizacji pozarządowych takich jak jak Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacja Machina Zmian , Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie kobiet z niepełnosprawnościami Strefa Wenus z Milo czy Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Współpracowała także z instytucjami kultury (np. Ośrodkiem Kultury Kraków Nowa Huta czy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie). Jako badaczka w Instytucie Socjologii UJ realizowała projekty badawcze skupiające się wokół kwestii równości i różnorodności, płci społeczno-kulturowej, empowermentu grup narażonych na marginalizację. Prowadziła zajęcia dla studentek i studentów m.in z psychologii społecznej, socjologii publicznej czy laboratorium antydyskryminacyjne w Instytucie Socjologii UJ oraz Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera. Autorka i współautorka publikacji i raportów zarówno o charakterze naukowym, jak i eksperckim czy edukacyjnym.

Rozmowa transmitowana będzie również na profilu Kraków Miasto Literatury UNESCO i Pałacu Potockich.

W(y)kluczenia to cykl debat organizowanych w Pałacu Potockich w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Głośne premiery książkowe są w nim punktem wyjścia do rozmowy o sytuacji mniejszości, migracji, ekologicznej wrażliwości, polityce troski, prawach kobiet, społecznych i ekonomicznych nierównościach. Gośćmi i gościniami interdyscyplinarnych spotkań są autorzy i autorki, twórcy i twórczynie, badacze i badaczki oraz działacze i działaczki, którzy wystąpią w podwójnej roli: czytelników i czytelniczek oraz komentatorów i komentatorek rzeczywistości. Kuratorką cyklu jest Aleksandra Lipczak.

Organizatorem debat W(y)kluczenia jest KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i współgospodarz Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

Zapraszamy!

W(y)kluczenia: Wszystkie się zmieścimy. Rozmowa o inkluzywnej polszczyźnie (on line)

piątek 17.12
18:00
Sala Zielona