O Pałacu Potockich bla Array ( )

O Pałacu Potockich

czwartek 23.03.2023
09:06

To adres na kulturalnej mapie miasta, którego współgospodarzami są od 2021 roku KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO oraz Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Na różnorodny i cykliczny program wydarzeń składają się, m.in., premiery nowości wydawniczych, dyskusje tematyczne, kreatywne warsztaty literackie dzieci czy pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. To przestrzeń łącząca dziedzictwo i kreatywność, dostępna dla wszystkich i otwarta na pomysły krakowian.

Kulturalnych okazji, by wstąpić do Pałacu, nie brakuje!

Każde miejsce wokół krakowskiego Rynku to opowieść o niemal tysiącletniej historii miasta, a Pałac Zbaraskich, częściej nazywany już Pałacem Potockich, kumuluje prawdziwe genius loci Krakowa. W XVI wieku należał do rodziny Firlejów, w kolejnych stuleciach przechodził w posiadanie kolejnych bogatych rodów, podlegał przebudowom, a po II Wojnie Światowej został odnowiony i zrekonstruowany. Barokowy wystrój, klasycystyczna fasada zdobiona alegorycznymi postaciami i niezwykły, arkadowy dziedziniec, wzorowany na wawelskim, charakteryzują ten jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków w mieście.

Droga do Pałacu

Przez ostatnie 25 lat Pałac Potockich był siedzibą instytucji promującej język i kulturę Niemiec. Działający tu Goethe Institut w październiku 2020 roku przeniósł się na ul. Podgórską. Właściciele Pałacu, chcąc zachować kulturalny charakter i atmosferę tego miejsca, a także kontynuować tradycje z przeszłości, zwrócili się do władz miasta z propozycją zaplanowania w nim funkcji artystycznych. W porozumieniu z miejskimi instytucjami kultury oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa powstał pomysł scalenia w tym miejscu działalności kulturalnej kilku podmiotów miejskich i niektórych organizacji pozarządowych. Pałac Potockich staje się prawdziwym klastrem dla nowego myślenia o kulturze Krakowa, miejscem współdziałania i „współpracy zamiast konkurencji” – głównego hasła Programu Rozwoju Kultury do roku 2030. Ma także kontynuować piękne tradycje codziennej dyplomacji kulturalnej miasta.

Nowe życie

Pałac Potockich tętni teraz życiem, muzyką, literaturą, wydarzeniami ze świata intermediów, sztuk wizualnych oraz spotkań sieciujących rozmaite środowiska. To miejsce spotkań z publicznością i gośćmi ważnych festiwali oraz miejsce wspólne dla środowiska literackiego. Prezentowane są tu dokonania Stypendystów Miasta Krakowa i twórców związanych z miastem. Pałac staje się wizytówką Krakowa – miasta europejskiej kultury, a zarazem miejscem codziennej pracy wielu środowisk. Przestrzeń w bocznej amfiladzie od ul. Brackiej zajmie popularna wystawa „Szuflada Szymborskiej” – na nowo zaaranżowana i poszerzona. Sale Pałacu często rozbrzmiewają jazzem, muzyką klasyczną, ale i ambitną alternatywą. Dziedziniec i przestronne piętro są miejscem współpracy rozmaitych sektorów.

Parter: księgarnia MOCAK Bookstore BUNKIER

Na czas modernizacji budynku Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, która swoją stałą siedzibę ma na rogu Plant i placu Szczepańskiego, przeniesie działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą do Pałacu Potockich. Dzięki przeprowadzce Galeria może zachować ciągłość funkcjonowania w bliskiej odległości od dotychczasowej siedziby i nadal – w samym sercu historycznego centrum Krakowa – udostępnia mieszkańcom swoją ofertę. Uruchomienie działalności Galerii w Pałacu Potockich jest dla mieszkańców również okazją do poznania zabytkowych, historycznych wnętrz. W Pałacu działa również nowoczesna księgarnia MOCAK Bookstore BUNKIER, będąca kontynuacją wspólnego projektu Bunkra Sztuki i MOCAK-u, który rozpoczął się w 2019 roku.

1. piętro: literatura, festiwalowe spotkania, centra obsługi gości i inicjatywy organizacji pozarządowych

W przestrzeniach dawnej Biblioteki Goethe Institut realizowane są programy literackie odbywające się pod szyldem Krakowa Miasta Literatury UNESCO (KMLU), które koordynuje zespół KBF, w tym Dział Literacki. Zanim powstanie Centrum Literatury i Języka Planeta LEM na Zabłociu, Pałac Potockich jest domem dla różnych inicjatyw literackich – tych organizowanych w ciągu całego roku, i tych realizowanych w trybie festiwalowym. Przez najbliższe trzy lata będą tu testowane formaty wydarzeń, programy edukacyjne dla dzieci, seniorów, kursy kreatywnego pisania, wykłady popularnonaukowe, lekcje czytania i inne inicjatywy, które w przyszłości staną się programem Planety LEM.

Klaster kultury w Pałacu Potockich pomieści także centrum informacji kulturalnej kierowanej do tych odwiedzających nasze miasto, którzy chcą je odkrywać nieoczywistym tropem przeżyć kulturalnych.

Brama do kultury

Koncepcja miejsca jest zgodna z przygotowywaną strategią zrównoważonej turystyki, a także Programem Rozwoju Kultury 2030, w którym znajduje się postulat tworzenia węzłów dla kultury i przemysłów kreatywnych – przestrzeni wspólnych i klastrów. Wizja klastra kultury w Pałacu Potockich powstała na bazie inspiracji podobnymi miejscami działającymi w różnych miasta świata, takimi jak Centrum Festiwalowe w Adelajdzie, klaster Federation Square w Melbourne, Festival Centre w Edynburgu czy Centrum Informacji Kulturalnej w Quartier de Spectacles w Montrealu. Ważnym atutem, odróżniającym podejście Krakowa, jest zaopiekowanie się wysokiej klasy obiektem dziedzictwa i wypełnienie go treściami kultury oraz energią społeczną.

Potencjał synergii

Współpracujący z nami Partnerzy z sektora biznesowego znajdują w Pałacu Potockich prestiżowe, wygodne i efektowne przestrzenie dla realizowanych przez siebie spotkań, konferencji, koncertów, gal wręczenia nagród czy konferencji prasowych. Zaplecze logistyczne, fantastyczna lokalizacja i doświadczony Zespół są doskonałymi argumentami za współpracą z KBF – współgospodarzem Pałacu Potockich. Zapraszamy do kontaktu z nami w kwestii realizacji najśmielszych wizji w tych pięknych przestrzeniach.

#nowesiędzieje!

Pałac Potockich jest centrum kulturalnym w sercu miasta i miejscem, które nadaje nową funkcję społeczną największemu średniowiecznemu rynkowi Europy. Klaster kultury przy Rynku Głównym 20 już działa – zapraszamy do współpracy!