Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przedstawiamy Państwu podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe, jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19 (zwane dalej „KBF”).

Z KBF można skontaktować się: 

* drogą elektroniczną: poczta@biurofestiwalowe.pl

* pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

* telefonicznie: +48 12 354 25 00

Inspektorem Ochrony Danych KBF jest Pan Łukasz Gajdecki, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: rodo@biurofestiwalowe.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków. 

Dalsze szczegóły dotyczące Inspektora ochrony danych KBF znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.kbf.krakow.pl oraz w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

KBF przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

1. zawarcia i realizacji Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

2. realizacji obowiązków KBF przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);

3. w celach i w zakresie związanym z udziałem w projektach realizowanych przez KBF, w tym w celu rezerwacji biletów, miejscówek i dokonania rozliczeń związanych z udziałem uczestnika w projekcie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b. RODO;

4. marketingu i promocji produktów oraz usług KBF (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO);

5. w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KBF (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym dzieje się to wyłącznie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w jej zakresie oraz jedynie do momentu ewentualnego wycofania się z niej przez Panią/Pana.

Pani/Pana dane osobowe mogą być w takich przypadkach udostępniane przez KBF następującym kategoriom odbiorców:

1. podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu KBF, tj. podmiotom, które przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie Umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami KBF.

KBF informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania, a także do uzyskania ich kopii;

2. sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. kiedy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku KBF nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4. przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez KBF bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile Pani/Pana uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny. Konsekwencją odmowy ich podania będzie jednak brak możliwości realizacji Umowy.

W przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazywanym przez Administratora i udzieleniu zgody na takie przetwarzanie danych, w tym w celach marketingowych – podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdej chwili.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze, które w sposób automatyczny zapisują informacje techniczne związane z Państwa wizytą na naszej stronie www. Jeden z rodzajów plików „cookies” stanowi źródło informacji funkcjonalnych niezbędnych nam do poprawnego wyświetlania Pani/Panu strony internetowej Pałacu Potockich. Oprócz nich nasza strona korzysta również z plików „cookies” dla celów statystycznych oraz marketingowych. Zastosowanie każdego z tych rodzajów „cookies” uzależnione jest od Państwa zgody.

Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji o plikach „cookies” znajdą Państwo na stronie allabout„cookies”.org.

Odwiedzając stronę internetową Pałacu Potockich może Pani/Pan zdecydować czy na Pani/Pana komputerze dopuszczone zostanie utworzenie i zapisywanie w plikach „cookies” informacji o tej wizycie.

Niezależnie od uprzednio podjętej decyzji co do plików „cookies” z naszej witryny może Pani/Pan w każdym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do Pani/Pana komputera zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli chce Pani/Pan się dowiedzieć jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików „cookies”.

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Pałacu Potockich. 

Do czego KBF używa plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji wykorzystania stron internetowych. KBF używa „cookies”, żeby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było przyjemniejsze, ciekawsze i efektywniejsze. „Cookies” dostarczają KBF również danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu z serwisów internetowych. „Cookies” mogą być również stosowane przez współpracujących z KBF reklamodawców (celem prezentacji treści promocyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych) oraz przez firmy badawcze.

Usuwanie plików „cookies”

Korzystanie z plików „cookies” jest w pełni dobrowolne. Może Pani/Pan w każdym momencie zablokować i usunąć pliki „cookies” z poziomu używanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek internetowych konieczne informacje można uzyskać:

• dla przeglądarki Mozilla Firefox pod adresem: www.support.mozilla.org

• dla przeglądarki Internet Explorer pod adresem: www.support.microsoft.com

• dla przeglądarki Google Chrome pod adresem: www.support.google.com

• dla przeglądarki Safari pod adresem: support.apple.com

KBF informuje, że standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku braku zgody na korzystanie z nich konieczne jest samodzielne dokonania zmian w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Równocześnie KBF informuje, że usunięcie lub zablokowanie plików „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej Pałacu Potockich, a w niektórych przypadkach wręcz je uniemożliwić.

W jakim celu wykorzystujemy funkcjonalne pliki „cookies”?

Przetwarzane w serwisie informacje za pośrednictwem plików „cookies” są gromadzone w celu prawidłowego świadczenia usługi. Pliki „cookies” przede wszystkim rozpoznają Pani/Pana urządzenie, aby zgodnie z ustawieniami preferencji wyświetlić stronę internetową Pałacu Potockich. Część z nich jest niezbędna aby umożliwić jej prawidłowego wykorzystanie, pozostałe zaś wpływają na jakość jej wyświetlania na Pani/Pana ekranach.

KBF automatycznie gromadzi informacje, które są do nas przekazywane przez Pani/Pana przeglądarkę. Przy każdym logowaniu użytkownika zbieramy następujące informacje:

  1. datę i czas dostępu;
  2. informację na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego;
  3. informację o urządzeniach.

W jakim celu wykorzystujemy statystyczne pliki „cookies” ?

Mianem plików „cookies statystycznych” określamy te z plików „cookies”, które agregują i dostarczają KBF informacji statystycznych o odwiedzinach użytkowników na stronie internetowej Pałacu Potockich. Dla celów statystycznych wykorzystujemy narzędzia Google Analitics oraz Hotjar, które działają m.in. w oparciu o pliki „cookies” producentów tych narzędzi.

Czym jest Google Analitics?

Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Na stronie internetowej Pałacu Potockich wykorzystujemy pliki „cookies” narzędzia Google Analytics w celu generowania statystyk dotyczących funkcjonowania tej strony. Pozwala to KBF m.in. określić jak często odwiedzane są poszczególne podstrony, zaś statystyczne informacje wykorzystać do optymalizacji i rozwoju strony internetowej Pałacu Potockich oraz aby dopasować ofertę KBF do potrzeb użytkowników. Korzystając z powyższego narzędzia KBF stosuje anonimizację Pani/Pana adresu IP celem zapewnienia możliwie szerokiej anonimowości zbieranych informacji. Spółka Google Ireland Limited działa na zlecenie KBF dostarczając nam przy użyciu narzędzia Google Analitics informacji statystycznych jako nasz procesor na podstawie zawartej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Może Pani/Pan usunąć swoje dane z bazy KBF Google Analitics za pośrednictwem narzędzia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W jakim celu wykorzystujemy marketingowe pliki „cookies”?

Informujemy, że KBF korzysta z narzędzia marketingowego Google Ads udostępnianego przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Narzędzie to dzięki informacji o Pani/Pana wizycie na stronie internetowej Pałacu Potockich i dedykowanym plikom „cookies” pozwala na:

  • weryfikację konwersji, tj. oceny na ile reklamy KBF pojawiające się w wynikach wyszukiwania Google lub na stronach podmiotów trzecich spowodowały, że odwiedziliście stronę internetową Pałacu Potockich;
  • wyświetlanie personalizowanych, tj. bazujących na Pani/Pana zainteresowaniach, reklam produktów i usług KBF dostępnych na stronie internetowej Pałacu Potockich, w wynikach Pani/Pana wyszukań oraz na stronach podmiotów trzecich będących klientami Google. Personalizacja reklam KBF dokonywana jest poprzez profilowanie w oparciu o informacje zapisywane dzięki technologii plików „cookies”.

Wykorzystanie rodzajów plików „cookies” opisanych powyżej jest możliwe tylko po uzyskaniu na to zgody. Jeśli zmieni Pani/Pan zdanie co do udzielonej KBF zgody na tego rodzaju działania marketingowe może Pani/Pan uniemożliwić dalsze śledzenie marketingowe na kilka sposobów, między innymi poprzez zmianę ustawień plików „cookies” w Pani/Pana przeglądarce internetowej czy też skorzystanie z ustawień dostarczanych przez serwis Google https://www.google.pl/settings/ads

Jak długo przechowujemy dane pozyskane dzięki plikom „cookies”?

Pani/Pana dane osobowe podane dla potrzeb ewentualnych dobrowolnych ankiet przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu na jaki zostały zebrane.

Informacje zebrane  przy użyciu technologii plików „cookies” będą przechowywane przez okres wynikający ze specyfikacji technicznej poszczególnych plików „cookies”, lub też do czasu zmiany przez Panią/Pana ustawień „cookies” na stronie internetowej Pałacu Potockich lub ustawień Pani/Pana przeglądarki internetowej.

Linki do innych stron

Strona internetowa Pałacu Potockich może zawierać również odnośniki (linki) do innych stron internetowych. W takim przypadku opisana powyżej ochrona danych dotyczy tylko witryny Pałacu Potockich. Po przejściu na inne strony internetowe prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tam obowiązujących zasad ochrony danych.

Zasady przetwarzania danych osobowych uzyskanych od Pani/Pana przy ewentualnej rejestracji

Pani/Pana dane osobowe, które należy podać przy rejestracji i/lub podczas zakupu dokonywanego bez rejestracji na Platformie KBF:BILETY będą przetwarzane przez KBF w celu zawarcia i wykonywania Umowy tj. dla celów Rejestracji i korzystania z funkcjonalności Konta oraz nabycia przez Panią/Pana wejściówek lub biletów oferowanych w ramach Platformy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po zakończeniu realizacji Umowy, Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb uzasadnionego interesu prawnego Administratora tj. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO). O ile dobrowolnie wskaże Pani/Pan KBF informację o miejscu zamieszkania, będziemy przetwarzać je wyłącznie dla celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

O ile wyrazi Pani/Pan wolę uczestnictwa w ankietach/badaniach satysfakcji naszych Klientów –  prowadzonych w związku funkcjonowaniem Pałacu Potockich, strony internetowej Pałacu Potockich lub Platformy KBF:BILETY, KBF przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe podane w tych ankietach dla potrzeb przeprowadzenia badania i ewaluacji jego wyników (podstawą prawną dla takiego przetwarzania będzie zawsze dobrowolna zgoda Użytkownika – art.6 ust. 1 lit a RODO).

O ile wyrazi Pani/Pan na to zgodę, KBF przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe celem prezentowania (przesyłania) Pani/Panu treści marketingowych (w tym informacji handlowej), tj. w szczególności informacji o aktualnej ofercie KBF dostępnej za pośrednictwem strony internetowej Pałacu Potockich lub Platformy KBF:BILETY czy też ofert specjalnych udostępnionych Pani/Panu. Udzielona zgoda stanowić będzie podstawę przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Informacje zbierane przy użyciu technologii plików „cookies” tj. m.in. nr IP Pani/Pana komputera, identyfikatory internetowe, informacje o Pani/Pana przeglądarce czy systemie operacyjnym, Pani/Pana aktywność na stronie internetowej Pałacu Potockich czy Platformie KBF:BILETY i preferencjach, przetwarzane są przez KBF dla celów poprawnego wyświetlania naszej strony www i optymalizacji jej działania. W przypadku gdy zezwoli Pani/Pan na wykorzystanie plików „cookies” KBF będzie korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem plików „cookies” również dla celów marketingowych i statystycznych. O ile informacje utrwalane za pośrednictwem plików „cookies” można w świetle obowiązującego prawa zakwalifikować jako dane osobowe to podstawą ich przetwarzania będzie uzasadniony interes KBF (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). W przypadku zgody na wykorzystanie plików „cookies”, a w konsekwencji wykorzystania informacji dotyczących Pani/Pana dla celów reklamowych, dochodzić będzie do zautomatyzowanego dopasowywania ewentualnych treści reklamowych do Pani/Pana preferencji.

Pani/Pana dane osobowe podane przy ewentualnej Rejestracji lub podczas dokonywania zakupów w ramach Platformy KBF:BILETY bez Rejestracji KBF będzie przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, do których zostały zebrane (tj. przez okres wykonywania Umowy) oraz przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące Polityki prywatności Platformy KBF:BILETY znajdziecie Państwo pod adresem: https://kbfbilety.krakow.pl/polityka-prywatnosci

Pytania

W razie pytań o gromadzenie, przetwarzanie czy wykorzystanie Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt: rodo@kbf.krakow.pl