Na krawędzi życia. Wystawa charytatywna

Na krawędzi życia. Wystawa charytatywna

czwartek 11.05.2023
10:00

PL Charytatywna wystawa «Na krawędzi życia» pokaże w nietypowy sposób ukraińskie realia. Obrazy malarskie i trofea wojskowe. Talent sztuki i talent walki. Czy można zobaczyć wojnę na obrazach bez wojny? Czy można odczuć ostatnie emocje człowieka przed śmiercią patrząc na jego rzeczy? Każdy znajdzie odpowiedzieć na zadane pytania na naszej wystawie, a także będzie mógł pomóc ukraińskim żołnierzom przeżyć, będąc na krawędzi życia.

OBRAZY. Twórcą wszystkich obrazów jest ukraińska malarka Julia Angieluk, absolwentka Krakowskiej Akademii sztuk pięknych. Prace artystki byli na wystawach u największych miastach Europy: Paryż, Париж, Bruksela, Berlin, Warszawa. Na wystawie „Na krawędzi życia” zostanie zaprezentowano 35 jej obrazów. Będą to wizerunki lalek Motanok, które w kulturze ukraińskiej symbolizują talizman przeciw wszelkiemu złu. Ponadto wśród prac zostaną zaprezentowane różne inne obrazy z obrazami o tematyce ukraińskiej.

Trofea. Jako eksponaty na wystawie będą przedstawione trofea wojskowe, które otrzymaliśmy z różnych części Ukrainy. Te rzeczy przedstawią zupełnie inną realność – wojenną. Właśnie dla tego każda rzecz będzie miała swój Qr-code, za pomocą którego każdy będzie mógł poznać historię tego przedmiotu. Wśród eksponatów będą: łuski, ubrania, hełmy, szewrony, broń, apteczki, kamizelki kuloodporne, literatura propagandowa.

Cel wystawy: zebrać jak najwięcej kosztów, żeby zakupić narzędzia dla obserwacji miejscowości (drony, noktowizory i td) dla żołnierzy, którzy walczą na pierwszej linii frontu.

Wystawa odbędzie się 11 maja w Pałacu Potockich w Krakowie (Rynek Główny 20, 33-332) od 10:00 do 20:00. Wejście za dowolną donacje. Szczegóły wydarzenia są wkrótce Obserwuj, żeby pierwsze dowiedzieć się o gościach specjalnych i innych aktywnościach.

UKR

11 травня, з 10:00 і до 20:00, в Палаці Потоцьких пройде виставка «На межі життя» , яку організовує наша команда.
Ми хочемо представити у нетиповий спосіб реальність в якій живуть українці, співставляючи біле та чорне. Картини і військові трофеї. Мистецтво володіння пензлями і мистецтво володіння зброєю.

Авторкою усіх картин на виставці є Юлія Ангелюк – українська художниця, випускниця Krakowskiej Akademii sztuk pięknych. Роботи мисткині були представлені на виставках у найбільших містах Європи: Париж, Брюсель, Берлін, Варшава.На виставці «На межі життя» буде представлено 35 робіт дівчини, на яких зображений українських символ/оберіг – лялька мотанка. Також будуть представлені різноманітні пано з образами в етнічному українському стилі.

Так само, важливою частиною цього заходу будуть військові трофеї, які нам передали з усіх частин України. Ці речі покажуть іншу, воєнну реальність. Кожен предмет буде мати свій Qr-код, з допомогою якого можна буде дізнатись більше про ту чи іншу річ. Серед експонатів будуть: гільзи, одяг, шоломи, шеврони, зброя, аптечки, бронежилети, пропагандистська література.Метою виставки є зібрати якнайбільше коштів, щоб закупити прилади для спостереження місцевості (дрони, тепловізори і тд.) для військових, які стоять на передовій.Запрошуємо кожного!

ENG

On May 11, from 10:00 a.m. to 8:00 p.m., the exhibition „On the Edge of Life” organized by our team will take place in the Potocki Palace.We want to present in an unusual way the reality in which Ukrainians live, comparing white and black. Pictures and military trophies. The art of wielding brushes and the art of wielding weapons.The author of all the paintings at the exhibition will be Yuliya Angeliuk – a Ukrainian artist, a graduate of the Krakow Akademy of Fine Arts. The artist’s works were presented at exhibitions in the largest European cities: Paris, Brussels, Berlin, Warsaw.

At the exhibition „On the edge of life” 35 works of the artist will be presented, which depict the Ukrainian symbol/talisman – the motanka doll. Various panels with images in the ethnic Ukrainian style will also be presented.Similarly, an important part of this event will be the military trophies that were handed over to us from all parts of Ukraine. These things will show a different, military reality. Each object will have its own Qr-code, with which you can learn more about this or that exhibit. Among them will be: cartridges, clothes, helmets, chevrons, weapons, first-aid kits, body armor, propaganda literature.The purpose of the exhibition is to raise as much money as possible to purchase terrain surveillance equipment (drones, thermal imagers, etc.) for the military on the front lines.

Everyone is invited!

Na krawędzi życia. Wystawa charytatywna

czwartek 11.05
10:00