Czytaj w klubie! Spotkanie z Radkiem Rakiem, laureatem Nagrody Literackiej Nike

Czytaj w klubie! Spotkanie z Radkiem Rakiem, laureatem Nagrody Literackiej Nike

wtorek 04.04.2023
18:00

„Czytaj w klubie!” to nowe przedsięwzięcie Instytutu Filologii Klasycznej UJ oraz Pałacu Potockich, w ramach którego chcemy cyklicznie spotykać się z miłośnikami słowa na dyskusje książkowe. Podczas pierwszego spotkania porozmawiamy z Radkiem Rakiem, autorem m.in. Baśni o wężowym sercu. Autora w krzyżowy ogień pytań wezmą Aleksandra Klęczar i Krzysztof Bielawski, badacze kultury antycznej, którzy rzucą światło na nieznane dotąd konteksty literackie w twórczości pisarza. Celem spotkań „Czytaj w klubie!” jest zainicjowanie debat i dyskusji między wybitnymi i znaczącymi intelektualistami_intelektualistkami, pisarzami_pisarkami i tłumaczami_tłumaczkami, a osobami spoza kręgów akademickich, zainteresowanymi szeroko rozumianą humanistyką. Na warsztat będziemy brać tylko najlepsze pozycje książkowe, czasami powszechnie znane, a czasami te warte odkrycia. Podczas naszych rozmów chcemy odchodzić od standardowego podziału na publiczność i prelegentów, na ekspertów i słuchaczy czy scenę i widownię.

Chcemy stworzyć warunki do otwartej, wspólnej rozmowy wszystkich czytelników i czytelniczek. Pośrednikami i moderatorami w tych spotkaniach będą osoby związane z krakowskim środowiskiem badaczy antyku i literatury. Dyskusje wydarzałyby się niejako na rozdrożu, między trzema przenikającymi się grupami: twórcami i artystami z jednej, odbiorcami i czytelnikami ich twórczości z drugiej, badaczami-humanistami z trzeciej strony. Problematyka dyskusji będzie dotyczyć przede wszystkim zagadnień humanistycznych, a także miejsca i roli humanistyki we współczesnym świecie: roli często niedocenianej, ale niezbędnej i kluczowej.

Partnerami projektu są PEN Club i Festiwal Conrada.

Czytaj w klubie! Spotkanie z Radkiem Rakiem, laureatem Nagrody Literackiej Nike

wtorek 04.04
18:00