Koncert muzyki elektroakustycznej & inauguracja działalności stowarzyszenia Dom Światła i Dźwięku

Koncert muzyki elektroakustycznej & inauguracja działalności stowarzyszenia Dom Światła i Dźwięku

piątek 14.04.2023
19:30

Wydarzenie inauguruje działalność stowarzyszenia Dom Światła i Dźwięku, które zostało założone przez kompozytorów muzyki poważnej związanych z krakowskim środowiskiem muzycznym. Jego głównym celem jest wspieranie oryginalnych i wartościowych inicjatyw artystycznych z dziedziny muzyki elektroakustycznej oraz sztuki audiowizualnej. Stowarzyszenie ma mieć zatem charakter interdyscyplinarny. Istotnym celem jest również stworzenie ośrodka integracji środowisk twórczych, umożliwiającego współpracę i wymianę myśli artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki.

Kompozytorzy: Karol Augustyniak, Magdalena Długosz, Michał Dorman, Zofia Dowgiałło, Janusz Krzysztof Korczak, Michał Pawełek, Piotr Roemer, Szymon Stanisław Strzelec.

Saksofony: Andrzej Rzymkowski

Realizacja dźwięku: Mateusz Kobiałka

 

O Stowarzyszeniu:

Priorytetem stowarzyszenia jest poszukiwanie innowacyjnych i nieszablonowych rezultatów artystycznych o najwyższej wartości. Stosowanie zaawansowanej technologii i twórcze eksperymentowanie powinno mieć na celu kreowanie dzieł przemyślanych, dopracowanych w zakresie warsztatu i głębokich w swoim przesłaniu. Oprócz tworzenia nowych kompozycji, działalność stowarzyszenia skupiać się będzie również na prezentacji twórczości już istniejącej.

Podejmowane przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne mają mieć na celu skierowanie większej uwagi społeczeństwa na sztukę i kulturę, m.in. poprzez nową technologię, a więc medium bardzo powszechne i silnie związane z działaniami współczesnego człowieka. W ten sposób sztuka wysoka może docierać do odbiorcy poprzez wyrafinowane, a zarazem powszechnie dostępne cyfrowe środki przekazu.

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel przybliżenie szerokiej publiczności – z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz dzieci i młodzieży – ambitnych dzieł sztuki najnowszej. Jak mówią założyciele: chcielibyśmy dzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą, organizując wykłady, spotkania autorskie i warsztaty. Wierzymy, że uwrażliwienie na autentyczne wartości artystyczne staje się źródłem radości i uszlachetnienia w życiu każdego człowieka.

Koncert muzyki elektroakustycznej & inauguracja działalności stowarzyszenia Dom Światła i Dźwięku

piątek 14.04
19:30