Solidarni z Ukrainą!

Solidarni z Ukrainą!

piątek 23.02.2024
14:00

Solidarni z Ukrainą! Zbliża się druga rocznica rozpoczęcia pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Naruszenie granic niepodległego państwa stanowiło złamanie fundamentalnych reguł prawa międzynarodowego i norm pokojowego współżycia. Za pierwszym planem wojny – niszczonymi miastami i wsiami, utratą bliskich – dokonuje się systematyczne niszczenie kulturowego potencjału Ukrainy. Gdy celem jest pozbawienie podstaw egzystencji ukraińskiego społeczeństwa, przetrwanie kultury i nauki jest kluczową kwestią dla przyszłości kraju. Reżimy autorytarne zawsze uważają kulturę za jedno z głównych zagrożeń dla swojej władzy, bo pielęgnuje krytyczny namysł nad światem i odwagę myślenia.

W przeddzień 24 lutego, zapraszamy na spotkanie o ukraińskiej kulturze studentki i studentów z Ukrainy, którzy współtworzą społeczności krakowskich uczelni; nasze ukraińskie sąsiadki i sąsiadów oraz wszystkich, którzy w tym dniu, chcieliby okazać solidarność z Ukrainkami i Ukraińcami. W spotkaniu udział wezmą: Larysa Dovga (uculture), Iryna Fesiuk (Wydział Prawa i Administracji UJ); Katarzyna Glinianowicz, Tomasz Hodana (Zakład Ukrainistyki UJ). Spotkanie uświetni muzyczny występ Dmytro Holovenki.

Solidarni z Ukrainą!

piątek 23.02
14:00