Tadeusz Nowak – wyobraźnia i literatura

Tadeusz Nowak – wyobraźnia i literatura

czwartek 20.04.2023
18:00

Koło Naukowe Historii Literatury Polskiej XX Wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pałac Potockich mają przyjemność zaprosić na spotkanie dotyczące twórczości Tadeusza Nowaka. Rozmowa odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20 o godzinie 18.00.

 

Tadeusz Nowak (1930-1991) – poeta, prozaik, tłumacz, przez pochodzenie i charakter twórczości często zaliczany do tzw. nurtu prozy chłopskiej. Jest jednym z najważniejszych XX-wiecznych poetów metafizycznych, który w centrum swojej twórczości prawie zawsze umieszcza wieś – zmityzowaną, skomplikowaną, czasem dziecinnie naiwną, a czasem brutalną i tragiczną. To pisarz łączący tradycję biblijnej narracji z ludową gawędą, groteskę z tragizmem, literaturę z wyobraźnią.

 

Podczas spotkania głos zabierze dr hab. Dorota Siwor, wieloletnia badaczka twórczości Nowaka, która wykłada na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest redaktorką pisma naukowego „Konteksty Kultury” oraz prezesem Stowarzyszenia Czuli Barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej. Autorka książki W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka. Opublikowała na jego temat także kilkanaście artykułów w tomach zbiorowych, takich jak Nowy Nowak (Tadeusz) i redagowała ostatnio wydany tom zbiorowy Wyobrażone, nieminione… : Tadeusz Nowak i jego twórczość.

Spotkanie będzie także poświęcone wspomnieniu niezwykle zaangażowanego i zasłużonego badacza twórczości Tadeusza Nowaka – zmarłego niedawno prof. Stanisława Balbusa, wielkiego humanisty, człowieka badającego piękno poezji i potęgę słowa. W przedmowie do Wyboru wierszy Tadeusza Nowaka Stanisław Balbus pisał: Coraz to wymykają się poecie spod pióra obrazy, które w żaden sposób nie mieszczą się w kręgu deklaratywnych, jednoznacznych objawień pseudoklasycystycznej poetyki. Zgodnie z tą myślą, podczas naszego spotkania wybrzmią zatem pytania o naturę rzeczywistości, jej kształt, koncepcje życia i literatury.

 

Koła Naukowego Historii Literatury Polskiej XX Wieku UJ: https://www.facebook.com/HLPXXw

Tadeusz Nowak – wyobraźnia i literatura

czwartek 20.04
18:00