Tęczowa solidarność – jak możemy się wspierać międzynarodowo? / Rainbow solidarity – how can we support each other internationally?

Tęczowa solidarność – jak możemy się wspierać międzynarodowo? / Rainbow solidarity – how can we support each other internationally?

piątek 19.05.2023
18:00

[ENG]In the last three years, an important part of queer activism in Poland has been speaking out about the Polish LGBTQIA community abroad, support we’ve received from foreign organizations, civil society, institutions and politicians and educating them about situation in Poland. On the one hand, pressure on the government, also at the local level, on the other hand, systemic, financial and symbolic support – all this was an important factor in, for example, successful actions against LGBT-free zones.

How can we support each other in times like this? What is important to remember during this support? Which tools have worked out in the last three years and which have not? What can you do if you live abroad and want to support the Polish LGBTQIA community? What challenges unite us and what are the differences and how can we support each other also at this level?

We will try to answer those questions with:Stein Runar Ostigaard – European Pride Organizers Association, Oslo Pride
Lars Arnesen – Oslo Pride
Miko Czerwinski – Fundacja Równość.org.pl
Magda Dropek – Kraków Pride

The meeting will be held in English.

The meeting will be held in an upstairs room with no elevator access. See you on Queer May Festival and Kraków Pride!

[PL]

Tęczowa solidarność – jak możemy się wspierać międzynarodowo?

W ostatnich trzech latach ważną częścią queerowego aktywizmu w Polsce było głośne mówienie o sytuacji społeczności LGBTQIA za granicą, edukowanie i wsparcie zagranicznych organizacji, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji i polityków. Z jednej strony naciski na rządzących, także na poziomie lokalnym, z drugiej wsparcie systemowe, finansowe i symboliczne – to wszystko było ważnym czynnikiem w np. zakończonych sukcesem akcjach przeciwko strefom wolnym od LGBT.

Jak możemy się wzajemnie wspierać? O czym podczas tego wsparcia musimy pamiętać? Jakie narzędzia się sprawdziły w ostatnich trzech latach, a jakie nie? Co możesz zrobić jeśli mieszkasz za granicą i chcesz wesprzeć np. polską społeczność LGBTQIA? Jakie wyzwania nas łączą, a co dzieli i jak możemy się wspierać także na tym poziomie?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć nasi goście:

Stein Runar Ostigaard – European Pride Organisers Association, Oslo Pride
Lars Arnesen – Oslo Pride
Miko Czerwinski – Fundacja Równość.org.pl
Magda Dropek – Kraków Pride

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.Spotkanie odbędzie się w sali na piętrze, bez dostępu do windy.

Zapraszamy na Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości!

Tęczowa solidarność – jak możemy się wspierać międzynarodowo? / Rainbow solidarity – how can we support each other internationally?

piątek 19.05
18:00